Voorzitter: Dr. Helena BUSSERS, Ereconservator Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel
 
Ondervoorzitter: Dr. Paul HUVENNE, Ere-Administrateur-generaal Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
 
Directeur: Mw. Nanny SCHRIJVERS, Conservator collecties,  Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
 
 
Leden :
Mw Dorine CARDYN-OOMEN
Dr. Ria DE BOODT
Dhr Frank HELLEMANS (penningmeester)
Dr. Elsje JANSSEN
Dr. Marie-Anne PERSOONS (secretaris)
Mw. Els SPITAELS
Mw. Véronique VAN DE KERCKHOF