Pool ANDRIES, Ere-Departementshoofd/Curator, Fotomuseum Provincie Antwerpen
 
Tom BOIY, doctor Oosterse studies, licentiaat geschiedenis
Leraar Europese school Brussel

Danielle CALUWÉ, licentiaat kunstwetenschap
Member GLASS ICOM , researcher Departement Archeologie en Kunstwetenschappen - Vrije Universiteit Brussel

Ria DE BOODT, doctor archeologie en kunstwetenschappen
Gastprofessor KASK Hogeschool Gent, KASKA AP Hogeschool en SKAR Vrije Universiteit Brussel
 
Kristin DEGLAS, licentiaat kunstgeschiedenis
Docente
 
Peter DE LAET, licentiaat kunstgeschiedenis en oudheidkunde
Docent geschiedenis van de mode Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, Curator Albert Van Dyckmuseum Schilde en lesgever kunst en cultuur SENSE
 
Anne DE NEYS, licentiaat kunstgeschiedenis en oudheidkunde, licentiaat Oosterse filologie
Lesgever kunstgeschiedenis volwassenenonderwijs
 
Jan DEWILDE, licentiaat oudheidkunde en kunstgeschiedenis: musicologie
Bibliothecaris Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium Antwerpen, Coördinator Studiecentrum Vlaamse Muziek
 
Frank HELLEMANS, licentiaat Germaanse filologie
Oud-leraar Koninklijk Atheneum Heist-op-den-Berg
 
Jan LAMPO, licentiaat geschiedenis
Wetenschappelijk medewerker AMVC-Letterenhuis
Auteur
 
Vanessa PAUMEN, Master in de kunstgeschiedenis
Coördinator Studiecentrum Vlaamse Primitiven, Groeningemuseum Brugge
 
Natasja PEETERS, doctor archeologie en kunstwetenschappen
Conservator Koninklijk Legermuseum Brussel
 
Marie-Anne PERSOONS, doctor Oosterse studies, licentiaat wijsbegeerte
Adviseur internationaal beleid, Vlaamse overheid - Departement Onderwijs en Vorming
 
Nanny SCHRIJVERS, licentiaat kunstgeschiedenis en oudheidkunde
Conservator collecties, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
 
Piet STRYCKERS, licentiaat musicology
Musicus en docent Conservatorium Antwerpen
 
Lies VANBIERVLIET, licentiaat kunstgeschiedenis, meester in conservatie-restauratie
Docente Koninklijke Academie voor Schone Kunsten - AP Hogeschool, Restaurator Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
 
Marie-Paule VANLATHEM, licentiaat oosterse filologie en geschiedenis
Onderzoekster egyptologie
 
Beatrijs WOLTERS van der WEY, doctor in de kunstwetenschappen, licentiaat klassieke filologie
Wetenschappelijk medewerker Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium Brussel, Onderzoekster Kunstwetenschappen KU Leuven