Het Kunsthistorisch Instituut van Antwerpen verzorgt een driejarige avondopleiding in de kunstgeschiedenis die zich richt op het ruime domein van beeldende kunsten en muziek. De cursussen beogen een brede, samenhangende vorming : zowel de historische evolutie van de kunst als de actuele artistieke scène, zowel de westerse als de buiteneuropese kunst. Daarbij komen de verschillende artistieke disciplines (architectuur, beeldende kunst, literatuur, muziek, toegepaste kunsten) aan de orde.

In 2017-2018 worden 12 vakken aangeboden. Hier vindt u het concrete programma en uurrooster voor dit academiejaar.

Wie volgens het normale tempo studeert volgt 3 jaar lang jaarlijks vijf basis- of hoofdvakken en 5 keuzevakken, wat neerkomt op een 2 à 3 lesavonden per week tussen oktober en mei, onderbroken door de schoolvakanties.  De opleiding werkt volgens een creditsysteem, dus het is ook mogelijk om de opleiding op trager tempo te volgen en al dan niet examen af te leggen.

Het cursusaanbod van het Kunsthistorisch Instituut heeft een A-B-C structuur die zo is opgebouwd dat alle vakken om de drie jaar terugkomen. Er is geen voorkennis vereist, dus het maakt niet uit in welke volgorde de vakken worden opgenomen.

Voor de examenregeling en het traject naar het certificaat van gegradueerde in de kunstgeschiedenis, klik hier.