BASISVAKKEN

Elk vak 6 lesavonden.

 

Schilderkunst in de Nederlanden: Vlaamse Primitieven door Beatrijs Wolters van der Wey

In de Bourgondische Nederlanden komt de schilderkunst in de 15e eeuw tot bloei met kunstenaars van wereldformaat als Jan van Eyck, Rogier van der Weyden en Hugo van der Goes. Hun zin voor ruimte en kleur, stofweergave en natuurobservatie, gepaard aan vroomheid en menselijkheid wordt voortgezet in het werk van Gerard David, Dieric Bouts en Hans Memling.

 

Schilderkunst: renaissance en barok door Peter Delaet

Naarmate de renaissance in West-Europa als cultuurstroming veld wint, neemt de schilderkunst gaandeweg het voortouw onder de kunsten. Zij kent een fascinerende ontwikkelingsgang die een verhaal op zichzelf vormt. Een favoriete rol wordt toebedeeld aan de Italianen en de meesters van de Lage Landen.

 

Beeldhouwkunst in de Nederlanden: van romaans tot gotisch door Danielle Caluwé

De Zuid-Nederlandse beeldhouwkunst uit de middeleeuwen wordt behandeld vanaf de kunst van de Merovingers tot en met de laatgotiek. Uitgangspunt zijn de materialen waarin de sculpturen gemaakt zijn: ivoor, (edel)metaal, steen en hout. Ook techniek, historiek, iconografie en stijl komen telkens aan bod.

 

Bouwkunst Europa : middeleeuwen en renaissance door N.

In deze cursus bestuderen we scharniermomenten: hoe verloopt de overgang van romaans naar gotiek? En hoe de antieke architectuur zich opnieuw verspreidt tijdens de renaissance. Hierbij besteden we aandacht aan de maatschappelijke achtergronden en de knowhow die deze evoluties mogelijk maakten en bekijken we hoe die stijlen destijds gepercipieerd werden.

 

Esthetica I door Nanny Schrijvers

Deze cursus wil een poging zijn om aan de hand van een aantal kunstwerken uit de westerse kunstgeschiedenis te onderzoeken hoe kunst ons aanspreekt, raakt, aan het denken zet, aan het huilen brengt of ons nieuwe inzichten brengt... en over wat voor middelen en technieken de kunstenaar beschikt om ons al dan niet te overtuigen.