KEUZEVAKKEN

Elk vak 6 lesavonden, minimum vijf indien volledig jaarprogramma wordt gevolgd.

 

Kunst vandaag: nieuwe tendensen na WOII door Kristin Deglas

Na de Tweede Wereldoorlog verschijnen er in de plastische kunsten opvallend veel nieuwe tendensen en experimenten. Ze doorbreken het traditionele onderscheid tussen de verschillende kunstuitingen. Kunst is een weerspiegeling van het nieuwe tijdsbeeld met zijn technologische ontwikkelingen, grote mobiliteit en groeiende media, maar stelt ook vragen en toont frustraties over de zin van deze jachtige maatschappij.

 

Cultuurgeschiedenis van de Nederlanden door Jan Lampo

De cursus behandelt de begrippen Nederlanden, Nederland, België. Daarnaast gaat het over de stadscultuur op het einde van de middeleeuwen met speciale belangstelling voor het dagelijks leven in Antwerpen tot aan de 17e eeuw. Vervolgens komt het sociaal cultureel leven op het platteland aan bod en tot slot de emancipatiebewegingen van de 19e en 20e eeuw.

 

Hoogtepunten van de Vlaamse muziek: Charles-Louis Hanssens tot Luc Brewaeys door Jan Dewilde

De cursus wil vooral een inzicht geven in de stijlevolutie van de westerse klassieke muziek gesitueerd in een brede cultuurhistorische bedding (kunsten en filosofie). Aan de hand van het oeuvre van de belangrijkste componisten wordt een overzicht gegeven van de verschillende stromingen aangevuld met biografieën en informatie over de uitvoerings- en concertpraktijken.

 

Kunst van de islam door Marie-Anne Persoons

De cursus voert door de verschillende stijlperiodes van de kunst van de islamwereld via de exploratie van synthesemomenten uit de moslimarchitectuur en beeldende kunst. Naast een introductie tot de culturele en religieuze context van het Midden-Oosten en de Arabische wereld in het bijzonder wordt ook uitvoerig stilgestaan bij de eigen inbreng van Centraal-Azië, Perzië en het Indische subcontinent tot de typisch

islamitische vormentaal.

 

Literatuurgeschiedenis I: van de klassieken tot de barok door Frank Hellemans

De grote periodes en stromingen van de westerse letterkunde worden overlopen aan de hand van een aantal van de belangrijkste werken of auteurs. Bijzondere aandacht krijgt de Nederlandse literatuur van Noord tot Zuid. Dit eerste deel begint met Homeros en loopt via de klassieke Grieks-Latijnse en de middeleeuwse letterkunde tot aan de literatuur van de renaissance en barok.

 

Voor-Aziatische kunst door Tom Boiy

Het college brengt een overzicht van de kunsttradities binnen de culturen van Voor-Azië, in moderne geopolitieke termen van Turkije tot Jordanië en Iran, vanaf het ontstaan van de eerste steden tot de komst van de islam in de 7e eeuw. De ontwikkelingen van de verschillende kunstuitingen worden in relatie gebracht met de veranderingen in leefgewoonten en de technologische vooruitgang. De eigenheden

van bevolkingsgroepen als de Sumeriërs, Babyloniërs, Assyriërs, Hettieten, Perzen, Parthen en Sassanieden, komen ter sprake.

 

Textiele kunsten en geschiedenis van de mode door Peter De Laet

De cursus brengt een overzicht van de diverse artistieke uitingen in textiel in West-Europa, van de romaanse tijd tot nu. Er wordt specifiek aandacht besteed aan de Vlaamse inbreng. Ook de grondstoffen en de diverse technieken komen ter sprake. Wandtapijten, druktechnieken, weefsels, kant en borduurwerk worden geïllustreerd. Daarnaast wordt textiel gekoppeld aan begrippen als mode en artistiek denken.

 

Kunst en fotografie door Pool Andries

Van bij haar ontstaan in 1839 werd de fotografie door de kunstwereld met argusogen bekeken. De nieuwe technologie vormde een bedreiging voor de schilderkunst. Tot op heden levert dit een boeiend discours. De lessenreeks doorloopt de geschiedenis van de fotografie en zoekt naar een antwoord op de vraag: is fotografie kunst? Zij gaat na in welke mate fotografie de evolutie van de kunst mee bepaalde.