BASISVAKKEN

KEUZEVAKKEN

 

 SCRIPTIE

Na afloop van de driejarige opleiding leidt een aanvullende scriptie tot het getuigschrift van gegradueerde in de kunstgeschiedenis.

De scriptie sluit aan bij  de gedoceerde vakken en is een concreet en bruikbaar werkstuk (bvb. een inventaris van een kunstcollectie, een cataloog, een wandelgids, een didactisch pakket, website...) met een omvang van 50 tot 70 bladzijden.

Het onderwerp dient, in overleg met de docent-promotor, te worden goedgekeurd door het dagelijks bestuur van het Kunsthistorisch Instituut van Antwerpen.