KUNSTHISTORISCH INSTITUUT VAN ANTWERPEN

 

 

 

VOORLOPIG LESSENROOSTER

 

2017-2018

 

(onder voorbehoud: eventuele wijzigingen worden meegedeeld via deze website)

 

 

 

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

1

Esthetica II

 

Nanny Schrijvers

10/10-28/11

Schilderkunst algemeen: van romaans tot gotisch

Peter De Laet

11/10-29/11

Literatuur geschiedenis II

 

Frank Hellemans

12/10-1/12

 

2

Kunstfilosofie

 

Marie-Anne Persoons

5/12-30/1

 

Schilderkunst Nederlanden: de eeuw van Bruegel

Nanny Schrijvers

7/12-1/2

Egyptische kunst

 

Marie-Paule Vanlathem

8/12-2/2

3

Beeldhouwkunst algemeen:      van romaans tot gotisch

Danielle Caluwé

6/2-27/3

 

 

Kunst in de 19e eeuw

 

Anne De Neys

7/2-28/3

Conservatie en restauratie

 

Lies Vanbiervliet

8/2-19/3

 

 

 

4

Bouwkuns: barok, rococo en classicisme

Stefan de Clippele

17/4-5/6 (**)

Griekse en romeinse kunst (*)

 

Koen Demarsin

18/4, 2/5, 16/5 en 30/5

Griekse en romeinse kunst (*)

 

Koen Demarsin

26/4, 24/5, 7/6

 

Muziekgeschiedenis: van gregoriaans tot Bach

Piet Stryckers

20/4-8/6 (***)

Bovenstaande data vermelden de eerste en laatste lesdag van elke cursus. De lessen worden gegeven op 6 opeenvolgende dinsdag-, woensdag-, donderdag- of vrijdagavonden, telkens van 18 tot 20 uur met tijdens de zevende week van het lesblok mogelijkheid tot examen op zelfde dag en uur.  

(*) De lessen Griekse en romeinse kunst hebben plaats in lesblok 4 op woensdag of op donderdag, voor precieze data: zie bovenstaand overzicht.  

De cursussen worden georganiseerd in 4 aansluitende lesblokken:

- Lesblok 1 start in de week van 9 oktober en wordt onderbroken door de herfstvakantie 30/10-5/11.  

- Lesblok 2 start in de week van 4 december en wordt onderbroken door de kerstvakantie 25/12-7/1.  

- Lesblok 3 start in de week van 5 februari en wordt onderbroken door de krokusvakantie 12-18/2.  

 

- Lesblok 4 start in de week van 16/4 en wordt onderbroken door de verlofdagen op 1 mei (**) 10-11 mei (***)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 n