Het Kunsthistorisch Instituut van Antwerpen werd gesticht in 1942 door voormalig Rijksarchivaris Etienne Sabbe. Enkele enthousiaste docenten en studenten trotseerden toen de bombardementen en andere oorlogsellende voor een paar uur wetenschappelijk onderbouwde opleiding in de kunstgeschiedenis.

Het Instituut vervulde daarbij een echte pioniersrol. Op dat moment bestonden er immers aan onze Belgische universiteiten geen aparte opleidingen kunstgeschiedenis. Deze zouden pas na Wereldoorlog II  ontstaan aan de Gentse en Leuvense universiteiten, en later ook in Brussel, met de hulp van onze docenten die daarbij de curricula van het Kunsthistorisch Instituut als model namen.

Aanvankelijk gingen de cursussen door op het Rijksarchief op Zurenborg. Midden de jaren 1970 verhuisde het Instituut naar de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten. Intussen had Conservator Piet Baudouin, hoofd van de Cultuurdienst en de Musea van de Provincie Antwerpen, het voorzitterschap overgenomen. Later zou hij worden opgevolgd door Prof. Carl Van de Velde van de Vrije Universiteit Brussel. Sinds 1997 heeft het Kunsthistorisch Instituut van Antwerpen zijn zetel in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. Voorzitter is Dr. Helena Bussers, Ereconservator van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (Brussel).

 

 

Voor de samenstelling van de Raad van Bestuur van het Kunsthistorisch Instituut van Antwerpen: klik hier

Voor een overzicht van de docenten van het Kunsthistorisch Instituut van Antwerpen: klik hier