Docenten

Pool ANDRIES, Ere-Departementshoofd/Curator, Fotomuseum Provincie Antwerpen

Tom BOIY, doctor Oosterse studies, licentiaat geschiedenis
Leraar Europese school Brussel

Danielle CALUWÉ, licentiaat kunstwetenschap
Member GLASS ICOM, researcher Departement Archeologie en Kunstwetenschappen - Vrije Universiteit Brussel

Stefan de CLIPPELE, architect

Kristin DEGLAS, licentiaat kunstgeschiedenis
Docente

Peter DE LAET, licentiaat kunstgeschiedenis en oudheidkunde
Docent geschiedenis van de mode, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, Curator Albert Van Dyckmuseum Schilde en lesgever kunst en cultuur SENSE

Koen DEMARSIN, Master archeologie, Master na Master Wereldgodsdiensten, Interreligieuze Dialoog en Religiestudie
Hoofdcoördinator Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei; Zelfstandige (bijberoep): erfgoedprojecten

Anne DE NEYS, licentiaat kunstgeschiedenis en oudheidkunde, licentiaat Oosterse filologie
Gids KMSKA
Lesgever kunstgeschiedenis volwassenenonderwijs

Jan DEWILDE, licentiaat oudheidkunde en kunstgeschiedenis: musicologie
Bibliothecaris Koninklijk Vlaams Conservatorium Antwerpen, Coördinator Studiecentrum Vlaamse muziek

Frank HELLEMANS, licentiaat Germaanse filologie
Oud-leraar Koninklijk Atheneum Heist-op-den-Berg

Paul HUVENNE, doctor in de kunstgeschiedenis
Ere-Administrateur-generaal van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen

Jan LAMPO, licentiaat geschiedenis
Wetenschappelijk medewerker AMVC-Letterenhuis
Auteur

            Marie-Anne PERSOONS, doctor Oosterse studies, licentiaat wijsbegeerte
Adviseur internationaal beleid, Vlaamse Overheid, Departement Onderwijs en Vorming

Piet STRYCKERS, licentiaat musicologie
Musicus en docent Conservatorium Antwerpen
 
Lies VANBIERVLIET, licentiaat kunstgeschiedenis, meester in conservatie-restauratie
Docente AP Hogeschool Antwerpen/Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, restaurator Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

Marie-Paule VANLATHEM, licentiaat oosterse filologie en geschiedenis
Onderzoekster egyptologie

            Beatrijs WOLTERS van der WEY, doctor in de kunstwetenschappen, licentiaat klassieke filologie
            Wetenschappelijk medewerker KMSK Brussel, onderzoekster kunstwetenschappen KU Leuven, leerkracht klassieke talen