Programma 2018-2019


CURSUSSEN 2019-2020

Dit academiejaar worden onderstaande 8 cursussen aangeboden. De cursussen lopen over 4 lesblokken van 7 weken.  In elk lesblok worden 2 cursussen geprogrammeerd. Elke cursus loopt over 6 lesavonden, telkens op dezelfde dag van de week, van 18 tot 20 uur. In de 7de week van het lesblok is er gelegenheid om examens af te leggen.

1. Schilderkunst in de Nederlanden: Vlaamse Primitieven door Beatrijs Wolters van der Wey

In de Bourgondische Nederlanden komt de schilderkunst in de 15e eeuw tot bloei met kunstenaars van wereldformaat als Jan van Eyck, Rogier van der Weyden en Hugo van der Goes. Hun zin voor ruimte en kleur, stofweergave en natuurobservatie, gepaard aan vroomheid en menselijkheid wordt voortgezet in het werk van Gerard David, Dieric Bouts en Hans Memling.

 2. Schilderkunst: renaissance en barok door Peter De Laet

Naarmate de renaissance in West-Europa als cultuurstroming veld wint, neemt de schilderkunst gaandeweg het voortouw onder de kunsten. Zij kent een fascinerende ontwikkelingsgang die een verhaal op zichzelf vormt. Een favoriete rol wordt toebedeeld aan de Italianen en de meesters van de Lage Landen.

 3. Beeldhouwkunst in de Nederlanden: van romaans tot gotisch door Danielle Caluwé

De Zuid-Nederlandse beeldhouwkunst uit de middeleeuwen wordt behandeld vanaf de kunst van de Merovingers tot en met de laatgotiek. Uitgangspunt zijn de materialen waarin de sculpturen gemaakt zijn: ivoor, (edel)metaal, steen en hout. Ook techniek, historiek, iconografie en stijl komen telkens aan bod.

 4. Bouwkunst België: Moderne en Hedendaagse Tijden door Stefan de Clippele

In deze cursus wordt ingegaan op de architectuurontwikkelingen in België vanaf de 19de eeuw waar toenmalige discussies rond stijl, monumentenzorg en de rol van de architect of ingenieur tot op de dag van vandaag onze visies op architectuur bepalen. Tevens gaan wij na hoe op het eind van de 19de eeuw een nieuwe stijl ontstaat, de art nouveau, die op zijn beurt de moderne architectuur van de 20ste eeuw inluidt.

 5. Beeld-denken door Paul Huvenne

Ondanks het intensief gebruik van beelden om gedachten over te brengen is het beeld in de westerse cultuur nog steeds een intellectueel taboe. Het gedachtengoed waarvan beelden de drager zijn, wordt meteen 'vertaald' in woorden. Nochtans ontwikkelde zich in de renaissaince parallel met de humanistische woordcultuur een beeldgebruik dat mee aan de grondslag ligt van zowel het moderne wetenschappelijkje als het artistieke denken. In deze cursus gaan we op zoek naar de ontwikkeling van dit beeldgebruik vanaf het paleolithicum tot het modernisme, een verrassend cultuurhistorisch verhaal dat veel verder reikt dan het klassiek historisch vertoog. We ontdekken de intrinsieke wetmatigheden van onze beeldcultuur en hoe ze door grote kunst beetje bij beetje worden ontdekt. We speuren naar de grens waar beeld ophoudt illustratie te zijn bij tekst en tekst vertaling wordt van het beeld. Dat alles in een boeiend overzicht dat meeteen een bruikbaar kunsthistorisch kader geeft van de beeldende kunst in de westerse traditie.


 6. Kunst vandaag I door Kristin Deglas

Na de Tweede Wereldoorlog verschijnen er in de plastische kunsten opvallend veel nieuwe tendensen en experimenten. Ze doorbreken het traditionele onderscheid tussen de verschillende kunstuitingen. Kunst is een weerspiegeling van het nieuwe tijdsbeeld met zijn technologische ontwikkelingen, grote mobiliteit en groeiende media, maar stelt ook vragen en toont frustraties over de zin van deze jachtige maatschappij.

 7. Kunst van de Islamwereld door Marie-Anne Persoons

De cursus voert door de verschillende stijlperiodes van de kunst van de Islamwereld via de exploratie van synthesemomenten uit de moslimarchitectuur en beeldende kunst. Naast een introductie tot de culturele en religieuze context van het Midden-Oosten en de Arabische wereld in het bijzonder wordt ook uitvoerig stilgestaan bij de eigen inbreng van Centraal-Azië, Perzië en het Indische subcontinent tot de typisch Islamitische vormentaal.

8. Voor-Aziatische kunst door Tom Boiy

Het college brengt een overzicht van de kunsttradities binnen de culturen van Voor-Azië, in moderne geopolitieke termen van Turkije tot Jordanië en Iran, vanaf het ontstaan van de eerste steden tot de komst van de islam in de 7e eeuw. De ontwikkelingen van de verschillende kunstuitingen worden in relatie gebracht met de veranderingen in leefgewoonten en de technologische vooruitgang. De eigenheden van bevolkingsgroepen als de Sumeriërs, Babyloniërs, Assyriërs, Hettieten, Perzen, Parthen en Sassanieden, komen ter sprake.